Uncategorized

PCCC & CNCH

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC VÀ CNCH, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY TẠI CƠ SỞ

THỰC TẬP SINH

KẾT THÚC KỲ THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC TP.HỒ CHÍ MINH (HUFLIT)