HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Tháng Năm 24, 2023

LỚP ĐÀO TẠONHÂN VIÊN KINH DOANHĐI THỰC TẾ NHÀ MÁY

Tháng Năm 24, 2023

LỚP HUẤN LUYỆNVẬN HÀNH XE NÂNG NĂM 2023

Tháng Năm 24, 2023

LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023

Tháng Năm 12, 2023

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2023