HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Tháng Mười Hai 12, 2022 PCCC & CNCH

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC VÀ CNCH, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY TẠI CƠ SỞ

Tháng Mười 6, 2022 THỰC TẬP SINH

KẾT THÚC KỲ THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC TP.HỒ CHÍ MINH (HUFLIT)