Nhật Tiến

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2022

Ảnh kỷ niêm cùng đoàn khám sức khỏe của Bệnh viện Xuyên Á tại Nhà máy 1
Hình ảnh Cán bộ Công nhân viên đang lấy mẫu thử
Hình ảnh Cán bộ Công nhân viên Chụp X.Quang Phổi

Tin liên quan