THỰC TẬP SINH

KẾT THÚC KỲ THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

Sinh viên Trường Đại học Bách Khoa tại Nhà máy 1

Tin liên quan

Tháng Tư 10, 2023

Tháng Tư 11, 2023